Firemní video

Koncový kryt pláště elektromotoru pro třísouřadnicovou přesnost kontroly v XD Motor Factory

Továrna XINDA, vyrábějící stator střídavého asynchronního motoru pro elektromobily

Závod Xinda, sekční kontrola nivelace na zpracování koncových krytů elektromotorů

plášť motoru při mechanickém zpracování v závodě na výrobu dílů elektromotorů Xinda

Závod Xinda, CNC obráběcí centrum, kryt motorového kartáče ve zpracování

Xinda Office, přímo řízený vysokorychlostní spínaný reluktanční motor

Dodávka výrobků statoru a rotátoru motoru v nakládce do závodu na výrobu motorů Xinda

předběžně zpracovaná hřídel motoru vyrobená společností Xinda k naložení a přepravě k tepelnému zpracování