Dějiny

Xinda oznámila svůj start v High&New Tech Development Zone, Zibo City, provincie Shandong, Čína

Založte výzkumný ústav elektromotorů Zibo Xi Wei

Vědeckotechnickým úřadem Zibo bylo uznáno jako výzkumné centrum technologie motorů osobních motorů na krátkou cestu Zibo City

Kótovaná na trhu New Three Share Market se stala prvním technickým podnikem kótovaným na trhu New Three Share Market v odvětví nových energetických automobilových elektromotorů

Nastavte novou pracovní stanici pro akademické motory s automatickým pohonem Energy

Oceněno titulem Neviditelné šampaňské pro střední a malé podniky provincie Shandong a titulem Nejvýznamněji rozvinutý podnik kótovaný na novém seznamu hrdinů tří akcií trhu.

Úspěšně vybráni do druhého seznamu Shandong Provincial Mountain Goats Enterprises 2018, mezitím zřídili pracovní stanici pro tisíce zaměstnanců

Spoluvybudujte výzkumný ústav Zibo Advanced Electric Motor Technology Research Institute s univerzitou Shandong

Stal se jedním z prvních vyšlechtěných podniků vědeckého inovačního výboru uznaného provinčním úřadem pro vědu a technologii Shandong